KARİYER

Anasayfa >> Kariyer

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Doğruluk ve Dürüstlük şirketimizin temel ve vazgeçilmez değerleridir. Yasallık, İnsan Haklarına Saygı, Düşünce ve Fikir Özgürlüğüne destek ise benimsediği davranış kuralları arasında yer almaktadır.Çalışanlarımızın işlerinde ve sektörde uzmanlaşmaları ve bilgi lideri olmaları, müşteri odaklı yaklaşımı benimsemeleri, teknolojik yenilikleri takip etmeleri ve kullanmaları; bu süreçlerin hepsini inovatif düşünce ve hareket tarzını işin içine katarak hareket etmelerini sağlamaktır.
Bu vizyon ve şirketimizin stratejileri doğrultusunda İnsan Kaynakları politikamız, şirketimizin plan ve hedefleri doğrultusunda personel ihtiyacını karşılamak ve bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini, aynı zamanda da sürekliliğini ve sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktır.
Bu kapsamda amacımız:

  • Çalışanlarımıza her konuda fırsat eşitliği yaratmak,
  • Çalışanlarımıza eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,
  • Çalışanlarımızın işlerini verimli bir şekilde ve motivasyonla yapabilmeleri için gerekli olanakları sağlamak,
  • Çalışanlarımız için açık ve şeffaf bir yönetim politikası uygulamak,
  • Çalışanlarımızın gerek maddi gerekse manevi haklarını korumak ve gözetmek,
  • Çalışanlarımıza kurum içi kariyer fırsatları yaratmak,
  • İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili politikalarımızı düzenli bir şekilde gözden geçirerek geliştirmek ve güncellemektir.

Stratejik İstihdam

Çalışanlarına saygın sektöründe öncü bir şirket bünyesinde çalışmanın istikrarını ve güvenini sağlar.

İstihdam Süreçleri

Pozisyona ilişkin İş Tanımlarında belirtilen yetkinlik ve kriterler doğrultusunda uygun adaylar belirler ve adaylar 3 aşamalı mülakat sürecine tabi tutarız.

  • Birebir Mülakat
  • Grup Mülakatı
  • Grup Tartışması